Radio klub Šibenik 9A1CKL

Molimo kolege amatere da izbjegavaju rad na slijedećim frekvencijama jer se iste koriste za potrebe spašavanja u Japanu:

3600 kHz , 7110 kHz , 14300 kHz , 18160 kHz , 21360 kHz

7130 kHz , 14230 kHz , 21230 kHz

7043 kHz , 7075 kHz , 7030 kHz

3525 kHz , 7030 kHz , 14100 kHz , 21200 kHz , 28200 kHz , 50100 kHz , 51000 kHz , 51500 kHz

RK Šibenik suosjeća s Japanskim narodom.