Radio klub Šibenik 9A1CKL

9a0tkn je radioamaterski prijelaz s AX25 protokola na TCP/IP (internet) protokol. Postavljen je 2007g. te je povezan na 9a0tsi. Predstavlja jezgru AX25 TCP/IP prometa sa svim pripadajućim servisima uključujući 44.170.x.x router.

 • PC: P3-450MHz, 256Mb RAM, 4.3Gb HD
 • software: Mandrake10.1, Xnet1.39
 • Link: 9a0xsi, 9a0tsi
 • lokacija: Promina 1148mAsl, JN83CW
 • Sysop: 9a4nf

 

9a0tsi je šibenski radioamaterski prijelaz s AX25 protokola na TCP/IP (internet) protokol. Postavljen je 2004g. te je povezan na Carnet. Predstavlja jezgru AX25 TCP/IP prometa sa svim pripadajućim servisima uključujući 44.170.x.x router. Sklopovski se nalazi na istom računalu kao i 9a0xsi.

 • PC: P3-450MHz, 256Mb RAM, 4.3Gb HD, SCC kartica
 • software: Mandrake9.2, Xnet1.39
 • Link: 9a0tcp (zg_hr), pi4tue-1(esrac_nl), 9a0tkn (knin_hr), 9a0xsi, 9a0xzd, 9a0xst

 

9a0csi je posluaitelj DxCluster mreže za regiju srednje Dalmacije. DX informacije su vrsta informacije u stvarnom vremenu (real_time) čiji je sadržaj može biti poruka, objava, servisna informacija ili DX informacija. CSI je postavljen 1996g. sa svrhom poboljašavanja dostupnosti DxCluster informacija u Dalmaciji. CSI sklopovski se nalazi na isom računalu kao i 9a0ysi.

 • PC: P3-450MHz, 384Mb RAM, 8Gb HD
 • software: Mandrake 10.1 & DxSpider 1.51
 • Link: 9a0dxc, pi5ehv, ed7zab, 9a0xsi, 9a0tsi
 • dostupnost IP: telnet://dxc.ham.hr:7300
 • Sysop: 9a4nf

 

Povijest

9a0xsi je pozivna oznaka šibeniskog paket radio čvora. XSI je prvi put aktiviran još krajem osamdesih godina na lokaciji Raduč , otok Murter, te je bio dio tzv. otočne paket radio magistrale. Tijekom Domovinskog rata postavljena je link veza na 23cm (1.2GHz) na 4800Bd te je služio kako amaterima tako i za neke zadaće u Domovinskom ratu. 1994g. je prebačen na brdo Krtolin te je postavljen i BBS sustav za razmjenu poruka. 1996g. čvor se seli na brdo Kamenar iznad Šibenika. Postavljen je brzi link na 9A_magistralu te 38K4 korisnički ulaz kao i 9K6 link prema I. Od servisa su dodani cluster te kasnije i gateway/TCP.

Tehnički podaci

 • PC: P3-450MHz, 256Mb ram, 4.3Gb HD, SCC kartica
 • software: Mandrake 9.2 & AX25, Linux_SV by 9a4gl
 • SHF: 10W WBFM, ant 2*15el, 1258.3MHz/38K4
 • VHF: 10W NBFM, GP, 144.775MHz/1K2
 • Link: 9a0xzd (zadar), 9a0xst (split), 9a0xfe (ZG) preko AXIP
 • Postavili: 9a3rc, 9a4nf
 • Sysop: 9a4nf

 

Povijest

9a0ysi je BBS (bulletin board system) sustav za razmjenu poruka radioamaterkog sadržaja. Postavljen je 1994g. radi olakaanog slanja poruka iz Dalmacije prema ostatku Hrvatske/svijeta te kao pomoć u proslijeđivanju poruka između Italije i Hrvatske. YSI je BBS sustav FBB tipa te posjeduje joa i file server te automatiziranu bazu satelitskih podataka. Trenutno je aktivan link za razmjenu poruka sa 9a0bbs (ZG BBS) i 9a0yvk.

Tehnički podaci

 • PC: P3-450Mhz, 384Mb RAM, 8Gb HD
 • software: Mandrake 10.1 & linux_FBB7.0g
 • dostupnost AX25: 9a0xsi, 9a0tsi
 • dostupnost IP:  telnet://bbs.ham.hr/
 • Sysop: 9a4nf