Radio klub Šibenik 9A1CKL

U subotu 22.11.2008 pušten je u probni rad čvor "Građa". Oprema i zasluge pripadaju 9a3rc. Čvor je vezan backbone vezom brzine 20Mbps na ostatak mreže i ima jedan korisnički ulaz na kanalu 3 SSID "HAM51". Lokacija je dosta visoka i odlično pokriva crnicu/njivice. Na korisničkom ulazu je 16dBi Obelisk antena. Antena ima odlične karakteristike te je jednostavna i nekritična za samogradnju.