Radio klub Šibenik 9A1CKL

Dana 6.8.2009 pušten je u rad čvor Kamenar. Aktivna su etiri korisni ka ulaza sa SSIDom HAM31

do HAM34 te info kanali HAM31info do HAM34info. Pravci korisničkih ulaza su:

  • HAM31 - centar_Šibenik
  • HAM32 - Dubrava
  • HAM33 - Ražine
  • HAM34 - Meterize
  • HAMxxinfo - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Backbone link je brzine 30MBps. Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. 73 9a3bpp, 9a3cho, 9a3ma & 9a4nf ...