Radio klub Šibenik 9A1CKL

Još ovog proljeća pušten je u rad čvor Križ. Aktivna su četiri korisnička ulaza sa SSIDom HAM11

do HAM14 te info kanali HAM11info do HAM14info. Pravci korisničkih ulaza su:

  • HAM11 - Vidici, Krvavice
  • HAM12 - Mažurice
  • HAM13 - Mandalina
  • HAM14 - 5Ghz omni
  • HAMxxinfo - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Backbone link je brzine 35MBps. Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. 73 9a3cho & 9a4nf ...