Radio klub Šibenik 9A1CKL

Jučer 23.07.2008 pušten je u rad čvor Martinska. Aktivna su četiri korisnička ulaza sa SSIDom HAM01

do HAM04 te info kanali HAM01info do HAM04info. Pravci korisničkih ulaza su:

  • HAM01 - vidici
  • HAM02 - centar grada
  • HAM03 - crnica/njivice
  • HAM04 - Srima/Vodice/Jadrija
  • HAMxxinfo - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Trenutno backbone link nije najstabilniji pa je brzina ograničena na 11Mbs. Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. 73 ...