Radio klub Šibenik 9A1CKL

Dana 24.07.2010 pušten je u rad čvor Sitno Donje . Aktivn je jedan korisnički ulaza sa SSIDom HAM81 info kanal HAM81info. Pravci korisničkih ulaza su:

  • HAM81 - Sitno Donje centar
  • HAM81info - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Backbone link radi s 15MBps . Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. Čvor je postavljen zaslugom Vice 9a3bwv.