Radio klub Šibenik 9A1CKL

Dana 6.08.2009 pušten je u rad čvor Vodice. Aktivna su tri korisnička ulaza sa SSIDom HAM61

do HAM63 te info kanali HAM61info do HAM63info. Pravci korisničkih ulaza su:

  • HAM61 - centar_vodice
  • HAM62 - srima
  • HAM63 - blata_vodice, tribunj
  • HAMxxinfo - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Backbone link radi s 30MBps . Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. 73 9a3bwd & 9a4nf