Radio klub Šibenik 9A1CKL

Trenutno je u postupku usaglašavanje ideja oko konfiguracije wifi čvora Martinska. U prijedlogu je

jedan link 802.11g i četiri korisnička ulaza takodjer 802.11g. Za antene je prijedlog 2el bikvad

a računalo koje bi sve to upogonilo 700MHz celeron te sftw Mikrotik. Svaka je ideja dobrodošla,

topic je na forumu ...