Radio klub Šibenik 9A1CKL

Jučer 23.07.2008 pušten je u rad čvor Martinska. Aktivna su četiri korisnička ulaza sa SSIDom HAM01

do HAM04 te info kanali HAM01info do HAM04info. Pravci korisničkih ulaza su:

 • HAM01 - vidici
 • HAM02 - centar grada
 • HAM03 - crnica/njivice
 • HAM04 - Srima/Vodice/Jadrija
 • HAMxxinfo - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Trenutno backbone link nije najstabilniji pa je brzina ograničena na 11Mbs. Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. 73 ...

 

Dana 24.07.2010 pušten je u rad čvor Sitno Donje . Aktivn je jedan korisnički ulaza sa SSIDom HAM81 info kanal HAM81info. Pravci korisničkih ulaza su:

 • HAM81 - Sitno Donje centar
 • HAM81info - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Backbone link radi s 15MBps . Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. Čvor je postavljen zaslugom Vice 9a3bwv.

Dana 6.08.2009 pušten je u rad čvor Vodice. Aktivna su tri korisnička ulaza sa SSIDom HAM61

do HAM63 te info kanali HAM61info do HAM63info. Pravci korisničkih ulaza su:

 • HAM61 - centar_vodice
 • HAM62 - srima
 • HAM63 - blata_vodice, tribunj
 • HAMxxinfo - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Backbone link radi s 30MBps . Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. 73 9a3bwd & 9a4nf

 

Postavljena je Web kamera na čvor Kamenar. Možete vidjeti snapshot svakih 15min na ovoj stranici. Kamera je rezolucije 640*480 a za korisnike HAMnet mreže dostupan je i stream sa 15fps u MPEG4.

Postavljena je Web kamera na čvor Martinska. Možete vidjeti snapshot svakih 15min na ovoj stranici. Kamera je rezolucije 640*480 a za korisnike HAMnet mreže dostupan je i stream sa 15fps u MPEG4.

Martinska.JPG

Martinska1.JPG Martinska2.JPG

Martinska3.JPG Martinska4.JPG

Martinska5.JPG Martinska6.JPG

Martinska7.JPG Martinska8.JPG