Radio klub Šibenik 9A1CKL

Postavljena je Web kamera na čvor Srima. Možete vidjeti snapshot svakih 15min na ovoj stranici.
Kamera je rezolucije 640*480 a za korisnike HAMnet mreže dostupan je i stream sa 10fps u MJPEG.
Sve zasluge idu Nikici Božiću.

Dana 17.11.2008 zaslugom 9A3BWD je postavljen WIFI čvor Bilice. Lokacija je Bilice_Vrulje a čvor raspolaže backbone linkom brzine 15Mbps i jednim korisni kim ulazom SSID "HAM41" koji je spojen na 8dBi omnicu. Čvor pokriva odlično Bilice te se čak može očekivati zadovoljavajući signal u Raslini. Testiranje je u tijeku, očekujemo uskoro postavljanje bolje antene za backbone link a s tim i veću brzinu te kvalitetniji link.

U subotu 22.11.2008 pušten je u probni rad čvor "Građa". Oprema i zasluge pripadaju 9a3rc. Čvor je vezan backbone vezom brzine 20Mbps na ostatak mreže i ima jedan korisnički ulaz na kanalu 3 SSID "HAM51". Lokacija je dosta visoka i odlično pokriva crnicu/njivice. Na korisničkom ulazu je 16dBi Obelisk antena. Antena ima odlične karakteristike te je jednostavna i nekritična za samogradnju.

Dana 6.8.2009 pušten je u rad čvor Kamenar. Aktivna su etiri korisni ka ulaza sa SSIDom HAM31

do HAM34 te info kanali HAM31info do HAM34info. Pravci korisničkih ulaza su:

  • HAM31 - centar_Šibenik
  • HAM32 - Dubrava
  • HAM33 - Ražine
  • HAM34 - Meterize
  • HAMxxinfo - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Backbone link je brzine 30MBps. Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. 73 9a3bpp, 9a3cho, 9a3ma & 9a4nf ...

 

Još ovog proljeća pušten je u rad čvor Križ. Aktivna su četiri korisnička ulaza sa SSIDom HAM11

do HAM14 te info kanali HAM11info do HAM14info. Pravci korisničkih ulaza su:

  • HAM11 - Vidici, Krvavice
  • HAM12 - Mažurice
  • HAM13 - Mandalina
  • HAM14 - 5Ghz omni
  • HAMxxinfo - slobodan pristup www.ham.hr i info stranice

Backbone link je brzine 35MBps. Za spajanje obratite se na pmail 9a4nf-<>-ham.hr. Informacije o dometu i sugestije/primjedbe postajte na forumu. 73 9a3cho & 9a4nf ...