Radio amaterizam zvuči zastarjelo, ali je zapravo veoma zastupljen među onima kojima je potreban moćan komunikacijski uređaj. Radioamateri trebaju posjedovati određene kvalifikacije, dozvole za emitiranje i moraju regulirati frekvenciju sa koje emitiraju.