Ugovor o uzajamnom licenciranju između dviju zemalja omogućuje nositeljima radioamaterske dozvole u jednoj zemlji, pod određenim uvjetima, da legalno upravljaju amaterskom radio postajom u drugoj zemlji. I ne postoji potreba za dobivanjem radioamaterske dozvole iz zemlje koja se posjećuje. Također, nositelj važeće licence u jednoj zemlji može primiti posebnu licencu i pozivni znak u drugoj zemlji, odnosno imaju međusobno dogovorena uzajamna odobrenja za licenciranje.

Uzajamni zahtjevi za licenciranje razlikuju se od zemlje do zemlje. Neke zemlje imaju bilateralne ili multilateralne recipročne sporazume koji omogućuju da amateri djeluju unutar svojih granica s jednim skupom zahtjeva. U nekim zemljama nedostaju sustavi uzajamnog licenciranja.

Kada putuju u inozemstvo, gostujući amateri moraju slijediti pravila zemlje u kojoj žele poslovati. Neke zemlje imaju međusobne međunarodne sporazume o međusobnom djelovanju koje dopuštaju da operateri iz drugih zemalja djeluju unutar svojih granica samo uz dozvolu za svoju zemlju. Druge zemlje zahtijevaju da gostujući operateri unaprijed zatraže službenu dozvolu ili čak i novu dozvolu izdanu od zemlje domaćina.

Specifično licenciranje

Uzajamno priznavanje licenci često ne ovisi samo o uključenim tijelima za izdavanje dozvola, već i od nacionalnosti nositelja licence. Primjerice, u SAD-u se strane licence priznaju samo ako nositelj nema američko državljanstvo i ne posjeduje američku licencu (koja se može razlikovati u smislu povlastica za rad i ograničenja). Nasuprot tome, američki državljanin može djelovati u skladu s međusobnim sporazumima u Kanadi, ali ne i državljaninu koji nije američki državljanin i koji ima američku licencu.

Klubovi često pružaju informacije o licenciranju, lokalnim radnim praksama i tehničkim savjetima. Mnoge zemlje imaju nacionalna amaterska radijska društva koja potiču rad s vladinim tijelima za regulaciju komunikacija u korist svih radioamatera. Najstarije od tih društava je ”Bežični institut Australije”, osnovan 1910. godine; ostala značajna društva su ”Radio društvo Velike Britanije”, ”Američki radio savez”, ”Radioamateri Kanade”, ”Nevladina mreža za radio i komunikacije iz Bangladeša”, ”Novozelandska udruga radio predajnika” i ”Južnoafrička radio liga”.